06 okt 2006 17:00

Belasting op aanhangwagens

Verkeersbelasting op bepaalde aanhangwagens afgeschaft

Verkeersbelasting op bepaalde aanhangwagens afgeschaft

De ministerraad ging akkoord met een voorstel van Minister van Financiën Didier Reynders om geen verkeersbelasting meer te heffen op bepaalde aanhangwagens. Het gaat om aanhangwagens die enkel getrokken worden door een personenauto, een minibus, een lichte vrachtauto, een autobus of een autocar en waarvan de maximaal toegelaten massa niet hoger is dan 750 kilo. De reden waarom de belasting is opgeheven, is dat de belasting minder opbrengt dan wat de behandeling van de aangifte kost. Het voorstel betekent dus een administratieve vereenvoudiging voor de belastingplichtige en de administratie. De maatregel behoort tot de residuaire bevoegdheden van de federale staat, maar wijzigt de inkomsten van de Gewesten. Daarom wordt de maatregel opgenomen in een voorontwerp van wet dat een bijzondere meerderheid vereist. Het voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 4 van het wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de verkeersbelasting op de autovoertuigen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 10°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten wordt aan het overlegcomité voorgelegd.