06 okt 2006 17:00

Nationale Veiligheidsoverheid

Uitbreiding van de personeelsformatie van de Nationale Veiligheidsoverheid

Uitbreiding van de personeelsformatie van de Nationale Veiligheidsoverheid

De Nationale Veiligheidsoverheid krijgt meer personeel en een eenmalige financiering. Dat besliste de ministeraad op voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. De Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) is het collegiaal orgaan dat bevoegd is voor het afleveren van veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen. De Nationale Veiligheidsoverheid volgt ook de realisatie, de monitoring en de verbetering van gegevens en omgevingen die moeten worden beschermd. De NVO besteedt het grootste deel van haar tijd aan de aflevering van veiligheidsmachtigingen. Daarnaast heeft ze echter nog belangrijke opdrachten, waarvoor ze bijkomend personeel nodig heeft. Daarom besliste de ministerraad de personeelsformatie met vier medewerkers uit te breiden. De ministerraad kende ook een financiële investering voor de logistieke organisatie toe. Hij keurde het voorstel goed om in de programmawet een retributie in te schrijven die men op de aanvraag van de machtigingen, attesten en adviezen zal innen.