06 okt 2006 17:00

Transport van gasproducten

Vervoerders van gasachtige producten moeten de gegevens van hun installatie aan een meldpunt overmaken

Vervoerders van gasachtige producten moeten de gegevens van hun installatie aan een meldpunt overmaken

Voortaan moeten de houders van vervoersvergunningen de coördinaten van de vervoersinstallaties aan de minister van energie overmaken. Ze moeten ook tot het Kabels- Leidingen Informatie meldpunt toetreden en aan de beheerders alle informatie over hun installaties overmaken. Het meldpunt brengt de ondergrondse pijpleidingen en hoogspanningskabels in kaart. Iedereen die werken wil uitvoeren kan via de website van het meldpunt nagaan of er in de nabijheid boven- of ondergrondse hoogspanningskabels en pijpleidingen liggen voor het vervoer van gevaarlijke producten. De bedoeling is om de website automatisch aan te vullen, zodat iedereen die werken wil uitvoeren over precieze informatie over de installaties beschikt. De ministerraad keurde hierover een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 14 mei 2002 wijzigt. Dat betreft de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen. Het ontwerp is een voorstel van minister van Energie Marc Verwilghen. Het wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.