06 okt 2006 17:00

Politiediensten

Uitbreiding van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef

Uitbreiding van de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelde voor, de Procureur des Konings en de Inspecteur-generaal toe te voegen aan de plaatselijke selectiecommissie voor het ambt van korpschef. Ze zullen dus deel uitmaken van de evaluatiecommissie en de selectiecommisie voor het ambt van korpschef. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit hierover goed. Het wijzigt het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.