23 okt 2009 12:12

Betaald educatief verlof

Terugbetaling aan de werkgever en bijdragetarief voor financiering van het betaald educatief verlof

Terugbetaling aan de werkgever en bijdragetarief voor financiering van het betaald educatief verlof

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het stelsel van het educatief verlof regelt. Het voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet legt het bedrag van de terugbetaling aan de werkgever van de loonkost van de werknemer die een vorming volgt, de grenzen ervan en de bijdragen die dienen om het stelsel te financieren vast.   

Het ontwerp voert het advies van de Nationale Arbeidsraad van 14 juli 2009 uit:

  • de loongrens van de werknemer wordt geïndexeerd: van 1 september 2009 tot 31 augustus 2010 wordt het normale loonbedrag vastgelegd op 2.601 euro (in plaats van 2.500)
  • de terugbetaling aan de werkgevers wordt geïndexeerd: de terugbetaling bedraagt 20,81 euro per uur educatief verlof voor 2008-2009 en 2009-2010 (in plaats van 20 euro)
  • de werkgeversbijdrage wordt verminderd van 0,06% naar 0,05% vanaf het vierde kwartaal van 2009 tot en met het derde kwartaal van 2010.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) tot wijziging van het kb van 23 juli 1985 tot uitvoering van afd. 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van werknemers - van hfstd IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.