08 feb 2017 12:37

Betaling van de bedrijfsvoorheffing op één rekeningnummer per taal

Vanaf februari 2017 moeten de betalingen van de bedrijfsvoorheffing, die niet via een erkend sociaal secretariaat verlopen, op één rekeningnummer per taal gebeuren.

Er zijn dus drie nieuwe rekeningnummers: één voor Nederlandstalige, één voor Franstalige en één voor Duitstalige belastingschuldigen:

• Nederlandstalige:

o BE96 6792 0022 7905

o Team Inning Bedrijfsvoorheffing

o Zwartzustersvest 24 bus 32, 2800 Mechelen

o teamBV@minfin.fed.be

• Franstalige:

o BE32 6792 0022 7602

o Team Perception Précompte Professionel

o Rue des Bourgeois 7/Bloc B, 5000 Namur

o teamPRP@minfin.fed.be

• Duitstalige:

o BE15 6792 0025 9530

o Team Eupen

o Vervierser Strasse 8, 4700 Eupen

o Steueramt.eupen@minfin.fed.be