16 jul 2015 16:53

Betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag bepaalt voor de betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector.

In het kader van de begrotingsopmaak voor 2015 werden in het budget van het Riziv middelen voorzien voor de financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren en gesloten werden in 2005. Concreet gaat het hier om de financiering van het peterschap in de ziekenhuizen (een maatregel voor de overdracht van kennis en ervaring van oudere werknemers aan jongeren met minder basisopleiding) en om de financiering van bijkomend verlof voor personeelsleden van minstens 50 jaar die niet genieten van de maatregelen inzake eindeloopbaan (telkens de openbare en de privédiensten of centra).

Hiertoe dienen door het Riziv stortingen te gebeuren aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en –diensten (Fonds Sociale Maribel – Paritair Comité nr 330) en aan de RSZ-PPO wat de openbare instellingen en diensten betreft. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de bedragen van deze stortingen.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2015