03 dec 2004 16:00

Betaling van uitgaven Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad in met de betaling van uitgaven boven de limiet van de kredieten ingeschreven in de wet van 13 juli 2004 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting, afdeling 16 - Ministerie van Landsverdediging - van het begrotingsjaar 2004. (*)

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad in met de betaling van uitgaven boven de limiet van de kredieten ingeschreven in de wet van 13 juli 2004 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting, afdeling 16 - Ministerie van Landsverdediging - van het begrotingsjaar 2004. (*)

Het gaat om de budgettaire middelen die bijkomende kosten moeten dekken voor: - militaire operaties in het buitenland die het gevolg zijn van recente wijzigingen in de uitvoering van het programma. - bijdragen voor het Military Budget Committee, het programma internationale infrastructuur van de NAVO (NSIP) en in het kader van Hélios. - bijkomende uitgaven als gevolg van toegenomen energieprijzen. - bijkomende personeelsuitgaven voor de uitvoering van Copernicus maatregelen 2004 en de vervroegde indexsprong. De budgettaire middelen worden gecompenseerd door de versnelde uitvoering van de maatregelen voor de optimalisaties 2004 en 2005 en de aanpassingen die het gevolg zijn van de uitvoering van aankoopdossiers in 2004. (*) maar aanrekenbaar op de kredieten ingeschreven in het wetsontwerp houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 - sectie 16 - Landsverdediging.