04 okt 1996 17:00

Betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van de ambtenaren die
onder de bevoegdheid van die overheden vallen