28 mrt 2003 16:00

Betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat het gebied van de sectorcomités aanpast voornamelijk om rekening te houden met de oprichting, de omvorming of de afschaffing van federale, gemeenschappelijke en gewestelijke overheidsdiensten.Die comités zijn de organen waarin de onderhandeling met de representatieve vakorganisaties plaatsvindt.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat het gebied van de sectorcomités aanpast voornamelijk om rekening te houden met de oprichting, de omvorming of de afschaffing van federale, gemeenschappelijke en gewestelijke overheidsdiensten.Die comités zijn de organen waarin de onderhandeling met de representatieve vakorganisaties plaatsvindt.

Dit ontwerp van koninklijk besluit is een nieuwe etappe, die door nog andere zal gevolgd worden om het vakbondsstatuut stelselmatig aan te passen aan de evolutie van de instellingen en van de overheidsdiensten. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.