14 dec 2017 16:38

Beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de controle door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle op de toepassing op bepaalde kritieke infrastructuren van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Hoewel de controle op de beveiliging van de kerncentrales al sedert jaren uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), vertrouwt het ontwerp de controle van de naleving van de verplichtingen door de exploitanten van de kritieke infrastructuren bij kerncentrales eveneens volledig toe aan het FANC.

Het feit dat alle controles bij de kerncentrales uitgevoerd worden door dezelfde entiteit garandeert aan de exploitanten van de kritieke infrastructuren een grotere rechtszekerheid. Op die manier hoeven sommige maatregelen, bedoeld om kwaadwillige handelingen die schadelijk zijn voor de verschillende componenten van de installatie te voorkomen, te vertragen en in voorkomend geval, erop te reageren, niet door twee verschillende inspecties gecontroleerd te worden. Het risico dat er verschillende en zelfs tegenstrijdige benaderingen en eisen ontwikkeld worden, is zo onbestaande.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.