14 dec 2017 16:38

Ministerraad van 14 december 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 14 december 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie heeft minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon meer informatie gegeven over het voorontwerp van wet over het gebruik van bewakingscamera's door politiediensten. De camerawet werd duidelijk aangepast, zodat deze niet langer bij elke technologische evolutie van de camera's hoeft gewijzigd te worden. Bovendien sluit deze wet perfect aan bij de desbetreffende Europese regelgeving en de privacygarantie. De minister besprak ook de verlenging van het protocol tussen de federale politie en Electrabel over legerbescherming van nucleaire sites, alsook het ontwerp van koninklijk besluit inzake de veiligheidseisen voor nucleaire installaties.

Minister van Justitie Koen Geens heeft vervolgens de goedkeuring aangekondigd van het wetsontwerp dat in het Wetboek van Strafvordering wettelijke bepalingen omtrent spijtoptanten introduceert.

Minister van Werkgelegenheid Kris Peeters besprak bondig dat de fietsvergoeding uitgebreid wordt tot fietsen met trapondersteuning tot 45 km/u. Vervolgens gaf minister belast met de NMBS François Bellot meer uitleg over de samenwerkingsovereenkomst tussen de federale staat en de regio's over de financiering van de strategische spoorweginfrastructuur, en in het bijzonder de werkzaamheden van het GEN.

Op vlak van ontwikkelingssamenwerking gaf minister Alexander De Croo informatie over het eerste beheerscontract tussen de staat en het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft aangekondigd dat de ministerraad de Belgische bijdrage aan bepaalde VN-missies in 2018 heeft goedgekeurd, evenals twee NAVO-missies: Sea Guardian in de Middellandse Zee en MINUSMA in de Sahel.

Ten slotte heeft premier Charles Michel in het kader van het energiepact aangekondigd dat het kernkabinet vanochtend akte heeft genomen van het ontwerpenergiepact dat is opgesteld door de ministers van Energie, in het kader van de kernuitstap in 2025. Het heeft vier hoofddoelen: bevoorradingszekerheid, infrastructurele veiligheid, de impact op de prijs voor gezinnen en het concurrentievermogen, alsook de impact op het Belgische klimaatengagement.