14 dec 2017 16:37

Dotatie 2017 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2017 een dotatie verleent aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid die voortvloeit uit de organisatie van de Europese toppen en de hoofdstedelijke functie van Brussel. De betaling van deze jaarlijkse dotatie vaan 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is beslist bij de zesde staatshervorming.

In 2017 ontvangt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende dotaties: 

  • 15,9 miljoen euro voor de uitgaven met betrekking tot de acties die ontwikkeld worden in het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 
  • 3 miljoen euro om de uitgaven te dekken die betrekking hebben op de beveiliging van de MIVB
  • 4 miljoen euro voor de uitgaven in het kader van de financiering van de gewestelijke school voor veiligheidsberoepen
  • 15 miljoen euro om de veiligheid in het openbaar vervoer te versterken
  • 17 miljoen euro voor de politiezones om het veiligheidsbeleid op zonaal niveau te ondersteunen

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.

Ontwerp koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2017 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel