14 dec 2017 16:37

Benoeming van de leden van de drie comités die bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen werden opgericht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over de benoeming van de leden van het nieuwe wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen, van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen en van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting. 

De leden van de verschillende comités die bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen zijn opgericht, worden vanaf 1 januari 2016 benoemd voor een periode van vier jaar.

Daar er in de comités geen evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen wordt bereikt, heeft de ministerraad van 8 december 2017 een aanvraag tot afwijking goedgekeurd. De nodige vervangingsbenoemingen zullen in de loop van 2018 worden voorgesteld om een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de verschillende comités te verzekeren.