14 dec 2017 16:37

Bijdrage aan NAVO-operatie Sea Guardian in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische bijdrage aan de maritieme NAVO-peratie Sea Guardian in 2018.

In dat kader keurde de ministerraad het volgende goed:

  • de operationele inzet van het fregat Louise-Marie in de Middellandse Zee, met maximum 175 militairen aan boord, gedurende drie weken van 12 februari tot 4 maart 2018
  • de inzet van zes militairen, geplaatst aan boord van het Nederlandse schip Karel Doorman, gedurende een periode van drie weken, van 26 april tot 15 mei 2018
  • de operationele inzet van twee militairen die de posten NCAGS zullen bezetten: een militair in het ontplooid hoofdkwartier en een militair in
    het maritiem NAVO-hoofdkwartier te Northwood, Groot-Brittannië, op rotatiebasis gedurende maximaal zes periodes van drie weken in 2018

Operatie Sea Guardian richt zich voornamelijk op drie aspecten: het verkrijgen van een beter inlichtingenbeeld van de Middellandse Zee, het wegnemen van potentiële terroristische dreigingen en het bijdragen aan een regionale capaciteitsopbouw.