14 dec 2017 16:37

Samenwerkingsakkoord rond de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de NMBS François Bellot een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.  

Het samenwerkingsakkoord heeft als doel te verzekeren dat de federale financiering die op 31 maart 2017 werd beslist (namelijk één miljard euro voor de voltooiing van de GEN-infrastructuurprojecten) geen voorwerp kan zijn van een begrotingsvermindering, gelet op het strategische belang ervan voor de mobiliteit van reizigers en van goederen in België. Dit bedrag van één miljard euro komt bovenop de financieringsbronnen van het saldo van het GEN-fonds, hetzij 73.444.980,79 euro op 1 januari 2016. Dit laatste bedrag werd bekomen na aftrek van het bedrag van de GEN-werken die al voorzien zijn in de meerjareninvesteringsplannen 2017-2020 van de NMBS en van Infrabel.

Het samenwerkingsakkoord beoogt tevens de implementatie van de nog beschikbare Waalse prefinancieringen te garanderen zodat alle GEN-werken die op het Waalse grondgebied voorzien zijn zo snel mogelijk kunnen uitgevoerd worden.

De modaliteiten van het samenwerkingsakkoord worden in de volgende uitvoerende samenwerkingsakkoorden vastgelegd:

  • een vierledig uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de GEN-werken 
  • een bilateraal uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de prioritaire Vlaamse spoorwegprojecten, met name de spoorwegprojecten die een bijkomende financiering vanwege het Vlaamse Gewest zullen genieten
  • een bilateraal uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de prioritaire Waalse spoorwegprojecten, met name de spoorwegprojecten die een bijkomende financiering vanwege het Waalse Gewest zullen genieten
  • drie bilaterale uitvoerende samenwerkingsakkoorden voor de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van elk van de drie gewesten, met name de spoorwegprojecten die volledig met federale geldmiddelen gefinancierd zullen worden

Een punt met betrekking tot dit samenwerkingsakkoord zal op de agenda staan van het volgende Overlegcomité.