14 dec 2017 16:37

Nieuw protocol voor de beveiliging van nucleaire sites

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met het nieuwe protocol tussen Electrabel NV/SA en de federale politie voor de beveiliging van nucleaire sites.

Op 4 maart 2016 heeft de ministerraad beslist om een snelle gewapende capaciteit te voorzien rond de nucleaire sites in België. Een dergelijke capaciteit mag niet alleen aan de politiediensten worden toevertrouwd. Na de beslissing van 17 maart 2016 over de modaliteiten werd tussen Electrabel NV/SA en de federale politie een overeenkomst afgesloten. Die overeenkomst stelt dat de kostprijs van de beveiliging van de nucleaire sites van Doel en Tihange zal gefactureerd worden aan Electrabel NV/SA. Het protocol, dat in werking trad op 19 maart 2016, werd afgesloten voor drie maanden en werd nadien verschillende malen verlengd. 

In afwachting van een nieuwe operationele directie bij de federale politie, waaraan die taken zullen worden toevertrouwd, heeft de ministerraad op 4 maart 2016 beslist om militairen in te zetten, onder de verantwoordelijkheid en het beheer van de federale politie. 

Gelet op de ongewijzigde veiligheidssituatie ten aanzien van de nucleaire sites wordt de beveiliging - op dit ogenblik door de militairen en later door de federale politie - verlengd op basis van een nieuw protocol tussen Electrabel NV/SA en de federale politie.