14 dec 2017 16:37

Aanpassingen van een aantal door de werkgever verleende voordelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over een aantal door de werkgever verleende voordelen, met name fietsvergoeding en voordeelpc's, mobiele telefoons en tablets. 

Het eerste ontwerp tracht het gebruik van fietsen voor verplaatsingen van het woon-werkverkeer aan te moedigen door te voorzien dat:

  • een fietsvergoeding voor fietsen met trapondersteuning tot 45km/u wordt gegeven
  • een fiets en toebehoren ter beschikking worden gesteld, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die voortaan ook vrijgesteld zijn van sociale bijdragen

Het tweede ontwerp heeft als doel, rekening houdend met de daling van de kostprijs, het bedrag van het voordeel van het persoonlijk gebruik van een kosteloos door de werkgever ter beschikking gestelde pc, tablet of mobiele telefoon neerwaarts te herzien. Vanaf 1 januari 2018 wordt de waarde van de voordelen dan ook forfaitair vastgesteld op:

  • 72 euro per jaar voor een vaste of mobiele pc
  • 36 euro per jaar voor een tablet of een mobiele telefoon
  • 60 euro per jaar voor internet, ongeacht het aantal verbonden toestellen

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (fietsvergoeding)

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, §2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders (voordeel pc, internet, mobiele telefoon en tablet)