14 dec 2017 16:37

Gunning van een overheidsopdracht voor de Nationale Veiligheidsoverheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de Nationale Veiligheidsoverheid.

De opdracht spitst zich toe op de aankoop van de nodige componenten om de vercijfering van geclassificeerde informatie te realiseren. Dit gebeurt aan de hand van hard- en softwareproducten die het mogelijk maken om geclassificeerde of geheime informatie uit te wisselen tussen overheidsadministraties en internationale partners. Zowel de internationale als de bilaterale partners voorzien immers in beveiligde interfaces voor de uitwisseling van geheime informatie.