14 dec 2017 16:37

Overheidsopdracht voor de levering van lichte bedrijfsvoertuigen aan de overheidsdiensten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput om een overheidsopdracht op te starten voor de levering van lichte bedrijfsvoertuigen aan de overheidsdiensten. 

De opdracht heeft betrekking op de aankoop, het onderhoud en de renting van lichte bedrijfsvoertuigen. Ze wordt afgesloten voor een periode van 44 maanden.