14 dec 2017 16:37

Belgische bijdragen aan VN-operaties in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de Belgische bijdragen aan operaties van de Verenigde Naties voor 2018.

De verderzetting van de bestaande Belgische bijdragen aan VN-operaties wordt in 2018 voorzien als volgt:

  • gezien de nog onstabiele politieke situatie in de Levant, blijft België met twee waarnemers aanwezig voor de VN-waarnemingsopdracht UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) en met een hoofdofficier in het hoofdkwartier van UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) in Naqoura in Libanon
  • voor de multilaterale operaties in de Democratische Republiek Congo (DRC) wordt de Belgische bijdrage van twee militairen in de hoofdkwartieren van MONUSCO (Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo) in Kinshasa behouden gedurende het volledige jaar

België stuurt op vraag van de VN Franstalige onderrichters naar het regionale trainingscentrum van de Verenigde Naties (UN Regional Service Center -UNRSC) te Entebbe (UGA). Ze zullen daar de cursus ‘United Nations Staf Officers Course Training of Trainers (UNSOC-ToT)’ steunen. Stafofficieren van Franstalige troepenleverende landen van het Afrikaanse continent voor VN operaties worden tijdens deze cursus opgeleid tot VN onderrichter. Zij zullen op hun beurt deze cursus nationaal organiseren om hun militairen beter op te leiden en voor te bereiden voor het uitvoeren van staffuncties binnen een VN hoofdkwartier in VN operaties. Defensie werd gevraagd in 2018 een onderrichter voor twee periodes van twee weken te sturen.