14 dec 2017 16:37

Verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids- en preventieplannen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids- en preventieplannen. 

Het ontwerp verlengt de huidige cyclus van de strategische veiligheids- en preventieplannen (2014-2017) met twee jaar. De gemeenten die thans over een dergelijk plan beschikken zullen dus vanaf 1 januari 2018 een ander plan toegekend krijgen voor een subsidie die identiek is aan de subsidie die vandaag is toegekend. Deze verlenging moet het eveneens mogelijk maken om de nieuwe cyclus te laten samenvallen met de nieuwe kadernota integrale veiligheid, het nieuw nationaal veiligheidsplan en, op lokaal niveau, zorgen voor een vlottere stroomlijning met de nieuwe cyclus van zonale veiligheidsplannen die aanvangt op 1 januari 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.