14 dec 2017 16:37

Programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het ontwerp heeft betrekking op het programma voor de periode 2018-2022, en beoogt een vermindering van de risico's en de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke gezondheid en het milieu. Alle mogelijke middelen worden aangewend om dit doel te bereiken, waaronder de beperking van het gebruik en het op de markt brengen van dit soort producten.

Vanaf 2018 zullen de biociden geen deel meer uitmaken van de scope van het reductieplan.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.