14 dec 2017 16:37

Dode hand 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2017 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Voor de gemeenten bedraagt het bijzondere krediet voor 2017 87.987.978 euro. Hun aandeel verdeeld over de gewesten bedraagt:

  • 7.905.845 euro voor de gemeenten van het Vlaamse Gewest
  • 6.652.740 euro voor de gemeenten van het Waalse Gewest
  • 73.429.293 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de gewesten bedraagt het aandeel:

  • 597.236 euro voor het Vlaamse Gewest
  • 247.976 euro voor het Waalse Gewest
  • 2.540.743 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het bijzondere krediet voor de agglomeratie Brussel bedraagt 25.127.948 euro.

De aandelen worden berekend volgens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

Tot slot hebben de steden Mechelen en Gent en het Vlaamse Gewest, volgens een nieuwe berekening van de diensten van het Kadaster, recht op een supplement op hun dotatie voor de periode 2014 tot 2017. De ministerraad keurde dan ook twee ontwerpen van koninklijk besluit in die zin goed.

Ontwerpen van koninklijke besluiten tot berekening en verdeling, voor het jaar 2017, van het bijzonder krediet ten voordele van de de gemeenten, van de gewesten en van de Brusselse Agglomeratie op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing