14 dec 2017 16:37

Wijziging van de statuten van de NV ASTRID

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de NV ASTRID.

Het ontwerp keurt twee statutaire wijzigingen goed binnen de naamloze vennootschap van publiek recht ASTRID, overeenkomstig de buitengewone algemene vergaderingen van 2015 en 2017.

De wijzigingen zijn:

  • vermindering van het maatschappelijk kapitaal van 143.779.000 naar 43.779.000 euro
  • het mandaat van bestuurder eindigt in ieder geval van rechtswege op de eerste jaarvergadering volgend op het ogenblik waarop de leeftijd van 75 jaar werd bereikt

De naamloze vennootschap van publiek recht ASTRID werd opgericht in 1998. Het maatschappelijk doel is aan alle hulp- en veiligheidsdiensten, zowel openbare als privédiensten, een veilige en doeltreffende communicatie verzekeren.