03 mei 2020 15:19

Bevestiging van de toe te kennen budgetten voor ruimtevaartprogramma's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid David Clarinval een nota goed in het kader van de bijeenkomst van de ministerraad van het Europees Ruimteagentschap in Sevilla. Hij bevestigt ook de toe te kennen budgetten die in de to be allocated-rubriek van de ARTES-, GSTP- en PRODEX-programma's zijn opgenomen.

De ministerraad van het Europees Ruimteagentschap (ESA-MR) heeft plaatsgevonden op 27 en 28 november 2019 in Sevilla. De ministerraad van 22 november 2019 gaf de minister van Wetenschapsbeleid de opdracht om er de Belgische visie aan de ESA-MR voor te leggen. De nodige stappen werden er ook genomen voor de voortzetting of de start van ESA-programma's, en voor de deelname van België aan deze programma's, in overeenstemming met een budgettair programma voor 2020- 2024.

Concreet heeft België in dit kader een bedrag van 250 miljoen euro (2020-2024) aangekondigd voor de programma's PRODEX, GSTP en ARTES. Dit zijn strategische instrumenten die de nationale prioriteiten ondersteunen met behulp van de technische ondersteuning van de ESA, hetgeen België niet kan bieden.

De ministerraad bevestigt de toe te kennen budgetten in de TBA-rubriek van deze programma's:

  doel van het programma

budgettaire dekking van het programma

budgetten to be allocated (TBA)
PRODEX wetenschappelijke projecten ondersteunen 15 miljoen euro 60 miljoen euro
ARTES gericht op commerciële mogelijkheden op het gebied van telecommunicatie 33,98 miljoen euro 95 miljoen euro
GSTP een breed scala aan mogelijkheden in de technologische ontwikkeling van
wetenschappelijke en zelfs commerciële toepassingen ondersteunen
10 miljoen euro 95 miljoen euro