17 feb 2023 18:35

Bevestiging van het ministerieel besluit betreffende de annulatie van privé- en publieke activiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bevestiging van het ministerieel besluit van 22 december 2021 betreffende de annulatie van privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard.

Het ministerieel besluit van 22 december 2021 betreffende de annulatie van privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard werd bekendgemaakt op 29 december 2021, in de bijzondere context van de coronaviruspandemie en de ernstige economische gevolgen voor de organisatoren van evenementen.

Het ministerieel besluit bepaalt dat de organisator van een geannuleerd evenement (concert, theater etc.) ervoor kan kiezen geen terugbetaling te doen, maar een tegoedbon uit te reiken aan de tickethouder voor het evenement. Zo bepaalt het besluit dat het geannuleerde evenement opnieuw moet worden georganiseerd binnen 36 maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement. Indien de activiteit niet opnieuw wordt georganiseerd, heeft de houder van de tegoedbon recht op een terugbetaling.

Het Wetboek van economisch recht voorziet dat het ministerieel besluit van 22 december 2021 moet worden bevestigd bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.