04 okt 2013 16:30

Bevlagging van openbare gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bevlagging van openbare gebouwen vastlegt.

Naar aaleiding van de eedaflegging van koning Filip op 21 juli, moeten de Belgische en de Europese vlag eveneens worden uitgehangen aan openbare gebouwen op:

  • 20 januari, de verjaardag van koningin Mathilde
  • 15 april, de verjaardag van koning Filip
  • 4 december, de huwelijksverjaardag van de vorsten