29 mrt 2024 16:57

Bevoegdheden van de Europese grens- en kustwacht op het Belgisch grondgebied - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat bepaalt over welke bevoegdheden het permanent korps van de Europese grens- en kustwacht zal beschikken tijdens officiële opdrachten op het Belgisch grondgebied.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.