20 jul 2018 15:21

Bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 april 1994 over de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en over het federaal agentschap voor nucleaire controle wijzigt.

Het voorontwerp heeft als doel een nieuwe afdeling in de wet van 15 april 1994 in te voegen, die een aantal nieuwe bevoegdheden toekent aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Daarnaast wordt ook een informatieplicht ingevoerd voor het Agentschap met betrekking tot de conformiteit van radioactieve afvalstoffen met de voor deze stoffen geldende acceptatiecriteria.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.