06 sep 2002 17:00

Bevordering en bescherming van investeringen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en respectievelijk Zambia (*) en Kroatië (**), betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en respectievelijk Zambia (*) en Kroatië (**), betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Het doel van een dergelijke overeenkomst is, behalve het aanmoedigen van investeringen, het bieden van garanties voor maximale bescherming aan de investeerder, zoals de waarborg voor een billijke en gerechtvaardigde behandeling van de investering, de clausule van de meest begunstigde natie, - om discriminatie te voorkomen -, een vergoedingsplicht bij eigendomsberovende maatregelen, de vrije overmaking van inkomsten en het instellen van een kader waarbinnen investeringsgeschillen kunnen bijgelegd worden, en waarbij de investeerder een beroep kan doen op internationale arbitrage. (*) gedaan te Lusaka op 28 mei 2001. (**) gedaan te Brussel op 31 oktober 2001.