06 sep 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 6 september 2002.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 6 september 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister .
Tijdens zijn wekelijkse persbriefing heeft hij een overzicht gegeven van de van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 6 september 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister . Tijdens zijn wekelijkse persbriefing heeft hij een overzicht gegeven van de van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft allereerst de nadruk gelegd op de belangrijke stap die werd gezet wat betreft het maatschappelijk en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoten van zelfstandigen. Hij heeft ook het accent gelegd op de aanpassing van het PWA-stelsel te voordele van de land- en tuinbouwsector. De Eerste Minister heeft ook gehamerd op de installatie van het veiligheidskorps (variabericht). Een beoordeling van de veiligheidsmaatregelen in stations zal overigens worden opgemaakt en ontmoetingen tussen Eerste Minister en zijn Nederlandse en Franse ambtsgenoten worden voorzien in verband met grensoverschrijdende misdaad. De Ministerraad heeft ook nagegaan hoever het staat met de erkenning van de overstromingen als natuurramp. Een interministeriële conferentie wordt samengeroepen voor 17 september en een overlegcomité voor 20 september 2002. De Eerste Minister heeft ook het standpunt bevestigd, dat in Johannesburg uitgesproken werd door de Minister van Buitenlandse Zaken in verband met Irak en de massale vernietigingswapens. We moeten binnen het kader van de Verenigde Naties blijven. Irak moet dus meteen en onvoorwaardelijk de terugkeer van de VN-ontwapeningsinspecteurs op zijn grondgebied toelaten. Anderzijds is een veronderstelde actie tegen Irak slechts mogelijk na uitputting van alle diplomatieke middelen en op basis van een VN-resolutie, goedgekeurd door de Veiligheidsraad. Binnen de regionale context van het Nabije Oosten moet een oplossing gevonden worden in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.