06 sep 2002 17:00

Wisselstukken voor antennes

De Ministerraad verleende de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, de toelating om het voorziene budget te verhogen in het kader van het dossier betreffende de aankoop van wisselstukken voor antennes BAMS en HF/BLU (*).

De Ministerraad verleende de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, de toelating om het voorziene budget te verhogen in het kader van het dossier betreffende de aankoop van wisselstukken voor antennes BAMS en HF/BLU (*).

Er wordt voorzien het oorspronkelijke bedrag van 247.893,52 EUR op te trekken tot 1.496.678,77 EUR. De verhoging van het budget wordt gerechtvaardigd door een grotere inwerkingstelling van dit materiaal dan oorspronkelijk voorzien was (humanitaire en vredesondersteunende opdrachten). Anderzijds maakte een terugkerend technisch probleem de introductie van nieuwe wisselstukken noodzakelijk. (*) dossier overheidsopdracht SAME 821404.