06 sep 2002 17:00

Westafrikaanse Economische en Monetaire Unie

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot goedkeuring van het zetelakkoord tussen België en de Westafrikaanse Economische en Monetaire Unie.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot goedkeuring van het zetelakkoord tussen België en de Westafrikaanse Economische en Monetaire Unie.

De Westafrikaanse Economische en Monetaire Unie werd opgericht (*) tussen de regeringen van Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Mali, Niger, Senegal en Togo. Het verdrag heeft tot doel de Westafrikaanse Economische en Monetaire Unie aan te vullen met nieuwe soevereiniteitsoverdrachten. De nieuwe Unie moet ervoor zorgen dat tussen de lidstaten een gemeenschappelijke markt tot stand komt die berust op de vrije circulatie van personen, goederen, diensten, kapitalen en op het recht tot vestiging van personen die een activiteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefenen, maar ook op een gemeenschappelijk buitentarief en een gemeenschappelijk handelsbeleid. Gezien de aanwezigheid van de instellingen van de Europese Unie in België wenst de Westafrikaanse Economische en Monetaire Unie in Brussel een vast verbindingsbureau te openen. Het zetelakkoord tussen de Belgische regering en de Westafrikaanse Economische en Monetaire Unie heeft tot doel bepaalde aspecten in verband met de privileges en immuniteiten die door België worden toegekend duidelijker te maken, om een goede werking van het bureau mogelijk te maken. (*) door verdrag van 10 januari 1994.