06 sep 2002 17:00

Huur van gebouwen

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad het huren van een aantal gebouwen goed.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad het huren van een aantal gebouwen goed.

Het gaat meer bepaald om: 1. de verlenging van het huurcontract voor de gebouwen gelegen de Beaulieulaan 1-3, 5-7 en 9-11 te Oudergem alsook van een gebouw gelegen Genèvestraat 115 te Evere. Al deze gebouwen worden ingenomen door de Europese Commissie, in afwachting dat het vernieuwde Berlaymontgebouw opnieuw kan worden bezet. 2. het afsluiten van een overeenkomst ter bede voor het gebruik van 200 m² bureelruimte en autostaanplaatsen in het gebouw gelegen hoek Transcontinentaalweg- Schomhoeveweg te Antwerpen, voor de huisvesting van de Douane en Accijnzen van het Ministerie van Financiën. De Administratie der Douane en Accijnzen beoogt haar verificatie- en toezichtsdiensten te centraliseren voor de Inspectie Oost - regio "Luithagen" in de haven van Antwerpen. De centralisatie bestaat uit het samensmelten van het verificatiekantoor Luithagen "De Meermin", het verificatiekantoor "Tijl" en de toezichtsambtenaren die gespreid gehuisvest zijn bij verschillende firma's. 3. het afsluiten van een overeenkomst tot het huren van 3.600 m² in de loods gelegen Rinkhout te Zele ten behoeve van het Ministerie van Justitie. In deze ruimte zullen de aangeslagen goederen van de Rechtbanken van Dendermonde worden opgeslagen.