24 jan 2003 16:00

Bevordering en bescherming van investeringen in Costa Rica

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met een voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met een voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (*).

Naast het aanmoedigen van investeringen heeft deze overeenkomst tot doel aan de investeerders garanties te bieden voor een maximale bescherming, zoals: - de garantie van een billijke en rechtvaardige behandeling van de investering, - de clausule van de meest begunstigde natie om discriminatie te voorkomen, - een vergoedingsplicht bij eigendomsberovende maatregelen, - de vrije overmaking van inkomsten, - het creëren van een gepast juridisch kader waarbinnen investeringsgeschillen kunnen geregeld worden en waarbij de investeerder een beroep kan doen op internationale arbitrage. (*) gedaan te Brussel op 26 april 2002.