10 mei 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in
organen met adviserende bevoegdheid