14 mei 2004 17:00

Bevordering van de tewerkstelling in KMO's

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Dit ontwerp harmoniseert de bedragen van het dagplafond en van het uurplafond voor de toekenning van de vrijstelling voor bijkomend personeel. Voortaan zullen de criteria , die weerhouden worden om te bepalen of een personeelslid een KMO toelaat te genieten van de vrijstelling, dezelfde zijn als deze die gebruikt worden in het kader van de structurele vermindering van de sociale bijdragen. Het plafond van het dagloon wordt vastgesteld op 81,69 euro voor 2004 en 90,32 euro vanaf 2005. Het plafond van het uurloon bedraagt 10,75 euro voor 2004 en 11,88 euro vanaf 2005. (*) van 19 maart 1998 tot uitvoering van artikel 29 van de programmawet van 10 februari 1998.