02 apr 2004 17:00

Bevordering van de vrede

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de financiering goed van de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken voor de volgende initiatieven:

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad de financiering goed van de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken voor de volgende initiatieven:

Bevordering van de vrede - Internationa Crisis Group Dit project bestaat uit een "core funding" teneinde de in Brussel gevestigde International Crisis Group (ICG), wereldwijd actief op het gebied van conflictpreventie en conflictoplossing, te ondersteunen. De ICG, die werd opgericht in 1995, is een onafhankelijke, multinationale non-profitorganisatie die vredesopbouwend werkt in die delen van de wereld die bedreigd worden door dodelijke conflicten. De rapporten en "briefing papers" van ICG worden wijd verspreid naar "senior officials" van ministeries en internationale organisaties. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is de voormalige Finse President Ahtisaari en verder zetelen er ook 50 prominente internationale personaliteiten in. Het budget van de ICG nam gestaag toe de voorbije jaren, van 4 miljoen euro in 1999/2000 tot 8,5 miljoen euro in 2003/2004. De financiering van de organisatie gebeurt volledig door bijdragen van regeringen en stichtingen en door giften van individuen en bedrijven. Duurzame ontwikkeling - Kleine eilandstaten Vrijwillige bijdrage aan de Internationale Bijeenkomst voor de duurzame ontwikkeling van kleine eilandstaten (het zogenaamde Barbados-actieplan), zodat de kleine eilandstaten kunnen deelnemen aan deze ministeriële bijeenkomst (en aan de voorbereiding ervan) die in augustus 2004 zal plaatsvinden op Mauritius. Een Belgische bijdrage aan de financiering zal een positieve weerslag hebben op de ernst waarmee de Belgische kandidaturen voor een niet-permanente zetel bij de Veiligheidsraad en voor een zetel in het Bureau van de ministeriële vergadering (die de tenuitvoerlegging van het Barbados-actieplan zal onderzoeken) zullen worden bejegend. Bevordering van de vrede - islamitische wereld Het Amerikaanse "National Democratic Institute" (NDI) en het "United Nations Development Programme" (UNDP) organiseren in Istanbul (april 2004) een conferentie waaraan democratisch ingestelde personaliteiten uit in hoofdzaak islamitische landen zullen deelnemen, met als doel een platform voor een democratisch beheer van Islamitische samenlevingen te ontwikkelen. Zowel de Verenigde Staten, Canada, Bahrein, Turkije, Nederland en de UNDP zegden al financiële steun toe.