28 mrt 2003 16:00

Bevordering van de werkgelegenheid

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de erkenning van diverse beroepstitels op het gebied van de gezondheidszorg, in het kader van globale projecten die beantwoorden aan maatschappelijke behoeften.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de erkenning van diverse beroepstitels op het gebied van de gezondheidszorg, in het kader van globale projecten die beantwoorden aan maatschappelijke behoeften.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de erkenning van diverse beroepstitels op het gebied van de gezondheidszorg, in het kader van globale projecten die beantwoorden aan maatschappelijke behoeften. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid.