04 okt 1996 17:00

Bevordering van de werkgelegenheid en preventieve vrijwaring van het c
oncurrentievermogen: datum van inwerkingtreding