24 jan 2003 16:00

Bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan een wetsontwerp tot herziening van de KMO-programmawet van 10.02.1998. Dit wetsontwerp, dat nu voor spoedbehandeling naar het Parlement gaat, maakt een snelle administratieve vereenvoudiging mogelijk van de bestaande complexe wetgeving inzake de toegang tot de 42 gereglementeerde middenstandsberoepen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan een wetsontwerp tot herziening van de KMO-programmawet van 10.02.1998. Dit wetsontwerp, dat nu voor spoedbehandeling naar het Parlement gaat, maakt een snelle administratieve vereenvoudiging mogelijk van de bestaande complexe wetgeving inzake de toegang tot de 42 gereglementeerde middenstandsberoepen.

De vestigingsreglementering legt voor 42 beroepen uit de bouw, de voeding, de verzorging van personen en de technische sector, omvangrijke en vaak verouderde voorschriften op inzake kennis van bedrijfsbeheer en van het beroep zelf. Om deze reglementering administratief te kunnen vereenvoudigen moest tot nu toe een loodzware en tijdrovende procedure gevolgd worden. Dank zij de wijziging van de voormelde KMO-programmawet krijgt de Minister van Middenstand de mogelijkheid om de vestigingsreglementering voortaan snel en gemakkelijk te vereenvoudigen. Minister Rik Daems neemt reeds tijdens de komende dagen contact op met de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's om samen met de interprofessionele en de professionele middenstandsorganisaties, en parallel met de spoedbehandeling van het wetsontwerp in het parlement, het nodige denkwerk en de eerste voorbereidingen op te starten om op basis van de nieuwe wet de 42 beroepsreglementeringen administratief te vereenvoudigen.