28 nov 2013 17:25

Bevrachting en prijsvorming in de binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed over de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart. Het voorontwerp voert het protocolakkoord van 24 april 2013 tussen de vertegenwoordigers van de binnenvaartsector en de federale en regionale regeringsleden van Mobiliteit uit.

Het gaat om de omzetting van de engagementen van het akkoord dat het koninklijk besluit van 7 november 2013 nog niet heeft uitgevoerd (zie nieuwsbericht van 14 oktober 2013). Het voorontwerp zet richtlijn 96/75/EG in Belgisch recht om en bevat een aantal bepalingen die ook in het koninklijk besluit voorkomen. Daarnaast wordt de term prijs gedefinieerd, waardoor de interpretatie duidelijk wordt. Het voorontwerp herneemt het verbod op ongeoorloofd lage prijzen. Dat verbod is noodzakelijk voor de veiligheid en de correcte werking van de vrije markt in de binnenvaartsector. Het verbod is vergelijkbaar met dat voor het wegtransport.  

Er wordt ook een verbod ingevoerd op het bevrachten van schepen die niet verzekerd zijn of die niet voldoen aan de wettelijke voorschriften. Dit sluit aan op de bepalingen inzake de ongeoorloofd lage prijzen, omdat die schepen op een ongeoorloofde manier aan dumpingprijzen kunnen werken.

Het voorontwerp wordt aan de gewesten en aan de Raad van State voorgelegd.