04 apr 2003 17:00

BIAC

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad de vierde wijziging goed van het beheerscontract dat tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company (BIAC) afgesloten werd (*).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad de vierde wijziging goed van het beheerscontract dat tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company (BIAC) afgesloten werd (*).

De wijziging van het beheerscontract beoogt onder meer de verhoging van de passagiersvergoeding en van de verzekeringskosten, de terugval van het aantal passagiers en bewegingen. (*) een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde wijziging van het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Brussels International Airport Company.