09 jan 2004 16:00

BIAC

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de vijfde wijziging van het beheerscontract (*) tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap « Brussels Airport Terminal Company » (thans BIAC ? Brussels International Airport Company).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van de vijfde wijziging van het beheerscontract (*) tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap « Brussels Airport Terminal Company » (thans BIAC ? Brussels International Airport Company).

Deze wijziging bepaalt dat de dag/nachtfactor (D) gelijk is aan 2 voor elk vertrek van een vliegtuig met een geluidshoeveelheid per beweging (GB) groter of gelijk aan 12, tussen 6 uur en 7u59 en tussen 21 u een 22u59. Ook voorziet deze wijziging dat de vergoeding voor het stationeren van een passagiersluchtvaartuig wordt vastgesteld op 0,54 ? per ton en per uur. Deze vergoeding wordt slechts geheven vanaf het derde uur voor luchtvaartuigen met een gewicht beneden de 100 ton en vanaf het vijfde uur voor luchtvaartuigen met een gewicht van 100 ton of meer. Deze vergoeding is evenwel niet verschuldigd voor de periode tussen 23 uur en 6 uur. Voor de volvracht luchtvaartuigen bedraagt de vergoeding voor het stationeren 6,22 ?, verhoogd met 1,54 ? per 10 ton en per uur. Deze vergoeding wordt slechts geheven wanneer een volvracht luchtvaartuig meer dan 8 uren ononderbroken gestationeerd is en is dan verschuldigd voor de ganse periode. Deze vergoeding is evenwel niet verschuldigd voor de periode tussen 23 uur en 6 uur. (*) afgesloten op 14 augustus 1998.