17 mrt 2016 16:57

Bijakte 12 bij Beliris en gunning van twee opdrachten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken belast met Beliris Didier Reynders akkoord met bijakte 12, toegevoegd aan het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 september 1993. De Brusselse regering had die bijakte reeds goedgekeurd.  

Bijakte 12 actualiseert bijakte 11 en voorziet in een begrotingsprogramma waarin voor de jaren 2015, 2016 en 2017 een reeks initiatieven worden bepaald voor een bedrag van 720 miljoen euro.

Beliris is het samenwerkingsakkoord dat de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 september 1993 ondertekenden. Het biedt ruimte voor verschillende initiatieven die de rol van Brussel als hoofdstad en internationale stad bevorderen.

Bijakte 12 wordt gekenmerkt door continuïteit aangezien tal van projecten die reeds in de vorige bijakten werden opgestart bijkomende budgetten vergen, maar ook door een breuk met het verleden aangezien Beliris zich zal toespitsen op meer grootschalige projecten en er beslist werd tal van projecten waarvan de voortgang weinig overtuigend is te laten vallen. Er komen meer middelen voor de metro en voor de grote infrastructuren die verband houden met de rol als hoofdstad.  

Door Beliris terug toe te spitsen op zijn oorspronkelijke opdracht willen we het instrument nog doeltreffender maken ten dienste van de burgers en diegenen die in de hoofdstad vertoeven.

De volledig nieuwe projecten vertegenwoordigen meer dan 180 miljoen euro en de metro 50 miljoen euro per jaar. Het resterende bedrag (meer dan 310 miljoen euro bestemd voor projecten) is onmisbaar om lopende projecten af te werken of om de renovaties van instellingen zoals het Paleis voor Schone Kunsten of de Koninklijke Muntschouwburg voort te zetten.

In totaal worden er over 3 jaar (2015-2016-2017) meer dan 720 miljoen euro besteed voor de realisatie van de lopende projecten en van nieuwe projecten, bedrag dat voortvloeit uit drie maal 125 miljoen jaarlijkse bijdrage, waaraan de overhevelingen, de intrekkingen en de ontvangsten moeten worden toegevoegd.  

De mobiliteit vormt 37 %, de openbare ruimten, huisvesting en herwaardering van wijken vertegenwoordigen 17 %. Daarna volgen de cultuur en het patrimonium met 13 % en de aankoop van terreinen met 12 %.

De ministerraad keurt anderzijds de gunning goed van twee opdrachten in het kader van het Beliris-samenwerkingsakkoord. Het gaat om de volgende opdrachten:

  • Voor de Koninklijke Muntschouwburg, de gunning van een opdracht van bijkomende diensten met het oog op een ontwerpopdracht voor het project van de aanleg van een tunnel die de Koninklijke Muntschouwburg met de ateliers verbindt en onder de Leopoldstraat in Brussel gelegen is. Die werken vullen het masterplan aan voor de renovatie van de ateliers en kantoren, waarvan de door Beliris geleide werf op zijn einde loopt en de werken aan de Muntschouwburg door de Regie.
  • De bekendmaking van een opdracht tot bijstand voor de studie en de werken voor de uitbreiding van de metro in het noorden van Brussel. Dat project wordt voortgezet.