29 sep 2023 16:11

Bijdrage aan het pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage aan het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen vastlegt.

Het ontwerp heeft tot doel om voor het jaar 2024 de door de tot ex-pool 1 behorende besturen verschuldigde basispensioenbijdragevoet van het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen ten belope van 3% door het reservefonds ex-pool 1 van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen te laten dragen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.