20 okt 2016 13:37

Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage bepaalt in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2017. De bijdrage wordt betaald door de houders van de licenties van klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 en G2.

De bijdragen zijn:

 • licentie van klasse A: 21.593 euro
 • licentie van klasse A+: 21.593 euro
 • licentie van klasse B: 10.796 euro
 • licentie van klasse B+: 10.796 euro
 • per automatisch toestel van klasse A: 698 euro
 • minimum voor de uitbating van automatische toestellen van klasse A: 20.997 euro
 • licentie van klasse C: 735 euro
 • licentie van klasse E (onderhoud, herstel en uitrusting): 3.600 euro
 • licentie van klasse E (levering van diensten van de informatiemaatschappij): 12.322 euro
 • licentie van klasse E (installatie per 50 toestellen): 1.801 euro
 • licentie van klasse F1: 12.322 euro
 • licentie van klasse F1+: 12.322 euro
 • licentie van klasse F2 in instellingen van klasse IV: 3.696 euro
 • licentie van klasse F2 buiten instellingen van klasse IV: 1.698 euro
 • automatische toestellen in instellingen van klasse IV: 436 euro
 • licentie van klasse G1: 21.593 euro
 • licentie van klasse G2: 120 euro

De ministerraad heeft anderzijds een voorontwerp van wet goedgekeurd dat dit ontwerp van koninklijk besluit bevestigt.