11 dec 2020 15:34

Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijdrage bepaalt in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie voor 2021.

De bijdrage wordt betaald door de houders van de licenties van klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 en G2. De bijdragen zijn:

 • vergunning klasse A: 22.085 euro
 • vergunning klasse A+: 11.042 euro
 • vergunning klasse B: 11.042 euro
 • vergunning klasse B+: 11.042 euro
 • per automatisch toestel van klasse A: 714 euro
 • minimum voor de uitbating van automatische toestellen van klasse A: 21.475 euro
 • vergunning van klasse C: 752 euro
 • vergunning van klasse E (onderhoud, herstel en uitrusting): 3.682 euro
 • vergunning van klasse E (levering van diensten van de informatiemaatschappij): 12.603 euro
 • vergunning van klasse E (installatie per 50 toestellen): 1.842 euro
 • vergunning van  klasse F1: 12.603 euro
 • vergunning van klasse F1+: 12.603 euro
 • vergunning van klasse F2 in instellingen van klasse IV: 3.780 euro
 • vergunning van klasse F2 buiten instellingen van klasse IV: 1.737 euro
 • automatische toestellen in instellingen van klasse IV: 446 euro
 • vergunning van klasse G1: 22.085 euro
 • vergunning van klasse G2: 123 euro

De ministerraad heeft ook een voorontwerp van wet goedgekeurd dat dit ontwerp van koninklijk besluit bevestigt.