26 jul 1996 17:00

Bijdrage van de mijnwerkers aan het invali\- diteits\- pensioenstel\-
sel